Beredskapskonferansen er utsatt til høsten 2021

Beredskaps-
konferansen 2023

13.- 14. juni

Beredskapsprisen

Beredskapskonferansen deler hvert år ut 2 priser.

Beredskapsprisen gis til organisasjoner eller personer som utmerker seg ved å bidra på en ekstraordinær måte til den høyeste standard av beredskap mot tap av liv, natur eller eiendom.

Beredskapsprisen for Innovasjon og Utvikling gis til en organisasjon eller person som viser en fremragende evne til å bidra til bedre beredskap. Prisen vil primært være forbeholdt nye løsninger og ideer.

Programkomitéen ønsker innspill til personer, bedrifter eller organisasjoner som du mener bør få denne oppmerksomheten. Send en e-post til ole.jacob.haug@offb.no eller erling.holmefjord@industrienergi med forslag til tildeling med begrunnelse. Forslagsfrist er satt til  15.05.2023 .
Send e-post