Foredragsholder

Bjørn Rasmussen

Orange Cyberdefense

CTO

Bjørn Rasmussen er Chief Technology Officer (CTO) i Orange Cyberdefense Norge, og jobber også med strategisk og taktisk etterretning om cybertrusler. Han har bakgrunn fra norsk politi og forsvar. Som politioverbetjent ved Kripos sitt Nasjonale Cyberkrimsenter (NC3) ledet han etterforskning av flere cyberangrep mot norsk offentlig og privat sektor frem til 2021. Bjørn har tjenestegjort som ingeniør i Forsvarets styrkebidrag til internasjonale NATO operasjoner i Kosovo og Afghanistan. Bjørn har en mastergrad i etterforskning med fokus på cyberkriminalitet og åpen kildeetterretning (OSINT) fra Politihøgskolen i Oslo.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag