Foredragsholder

Chris Dale

River Security

COO

Chris Dale er en anerkjent sikkerhetsekspert nasjonalt og internasjonalt. Hans spisskompetanse er innenfor penetrasjonstesting og hendelseshåndtering. Penetrasjonstesting, foregår i avklarte rammer og gjennomføres med høy etikk og moral. Dette er ofte beskrevet som etisk hacking, hvor spesialisten er en som bryter seg inn i bedrifter med tillatelse, utelukkende for å hjelpe med å fokusere våre forsvarsmekanismer. Øvelsen avdekker sikkerhetshull og tilhørende risiko. Videre bistår Chris når en alvorlig sikkerhetshendelse har funnet sted og blitt avdekket. Da utfører Chris viktige oppgaver for å avdekke hvordan hendelsen har oppstått, samt sikre at bedriften kommer raskt tilbake til ordinær tilstand, med minst mulige tap. Chris er en entusiastisk og engasjerende person, med stor innsikt i hvordan de kriminelle opererer. Han reiser verden rundt og foreleser for både forsvar, Fortune 500-selskaper, regjeringer, militær og mye annet.Han har bl.a. bistått Digital21 i rapport rundt sikkerhet i næringslivet i Norge, samt bistått regjeringen i ekspertgruppe for å utrede sikkerhet i demokratiske prosesser.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag