Foredragsholder

Grete Møgster

Utsira offshore Wind Center

Daglig leder

Grete har en master risiko og sikkerhetsledelse og har jobbet med HMS og gransking på osebergfeltet. Og har nå jobbet 2 år med Utsira nord, og rammene rundt bla beredskap, - medisinsk, miljø og teknisk

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag