Foredragsholder

Håkon Olsen

Safetec

Principal Sikkerhetsrådgiver

Håkon Olsen er opprinnelige utdannet sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi/prosessregulering fra NTNU. Han har lang erfaring fra risikostyring, cybersikkerhet og ledelse både i Norge og internasjonalt. Han har jobbet mye med beredskap og hendelseshåndtering i IT og OT, både med planverk og med håndtering av IKT-hendelser. Håkon har erfaring fra flere sektorer, blant annet maritim, olje og gass, akvakultur, IT og jernbane.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag