Foredragsholder

Jon Erlend Berg

Netsecurity

Senior Nettverkskonsulent

Gjennom mesteparten av arbeidskarrieren har han jobbet med kritisk infrastruktur og tilegnet seg dybdekompetanse på OT- og IT-løsninger. Dette gjelder løsninger som er sikre (har en høy grad av oppetid) og med sikkerhet (beskyttelse mot sårbarheter) I den siste tiden har han vært dypt involvert i et prosjekt hvor det ses på utfordringer med økende grad av gjensidige avhengigheter mellom IT og OT.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag