Foredragsholder

Ole Andre Bråten

Forfatter og foredragsholder

Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

Ole Andre Bråten er en anerkjent organisasjon- og lederrådgiver med 25 års erfaring, internasjonalt og nasjonalt. Bråten har bistått virksomheter innen justis, krise- og sikkerhetsstyring, cybersikkerhet, IT, media, idrett, bank og finans, transport, energi, prosessindustri, telekommunikasjon, forsikring, helse- og sosialtjenester, utdanning og offentlig sektor forøvrig. Han er en ettertraktet foredragsholder i skjæringspunktet mellom sikkerhet, ledelse og teknologi og har vært engasjert av ledende aktører som eksempelvis Google Norge, Intility, TM Forum, ISACA, Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), HacKon, Den norske Dataforening og Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS). Ved siden av rådgivning og foredrag leder han prosjekter innen eksempelvis XR (Extended Reality) og AI (Artificial Intelligence). Bråten er opptatt av hvordan utvikle (høypålitelige) organisasjoner, som tilfører kunnskap til ansatte i første linje - samtidig som det utvikles en bærekraftig strategi for både digital sikkerhet og implementering av teknologi som setter virksomheten i stand til å møte morgendagens utfordringer - og muligheter.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag