Foredragsholder

Sigrun Bock

Tietoevry Tech Services

Head of Cyber Security Professional Services

Sigrun Bock er en av Tietoevrys fremste spesialister innenfor sikkerhet og leder i dag selskapets cybersikkerhetsenhet. Hun har lang IT-erfaring fra store selskaper, og har solid kompetanse innenfor leveranser av samfunnskritisk IT-infrastruktur. Hun har dyp innsikt i risiko- og virksomhetsstyring, og er engasjement i samfunnssikkerhet gjennom foredrag og deltakelse på arenaer hvor cybersikkerhet og digital risiko står på agendaen. Sigrun Bock er også styreleder i The Norwegian Cluster for Cyber Security (Cyberklyngen), som er et nasjonalt samarbeid mellom næringsliv, akademia og offentlig forvaltning.

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag