Foredragsholder

Stian Kristoffer Aker

Gruppeleder beredskap og krisehåndtering

Proactima

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag