Foredragsholder

Surbhi Bansal

Proactima

Konsulent Utvikling og innovasjon

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag