Foredragsholder

Tone Grindland

Regiondirektør NHO Rogaland

Medlem av Totalberedskapskommisjonen

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag