Foredragsholder

Tonje Jenssen Espeland

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB)

Fungerende seksjonssjef Krisehåndtering

kontaktdetaljer

Sosiale medier

Info om foredrag