Vilkår for påmelding og deltagelse

Validea AS er arrangør av konferansen. Disse vilkårene er sammen med vilkårene knyttet til kjøp av billett gjeldene for din deltagelse på arrangementet. Vilkårene er gjeldene for hver enkelt deltager, påmeldte, student, foredragsholder, utstiller eller andre som er tilstede på arrangementet. Ved påmelding til eller deltagelse på arrangementet har du godtatt og forstått vilkårene på denne siden. Ved påmelding av en annen person er du ansvarlig for å opplyse denne personen om disse vilkårene.

1. Påmelding og betaling

Billetter er personlige, men kan overføres til en annen person ved å sende en e-post til hei@forse.events Betaling av deltakeravgift gjøres ved kort eller faktura.

Faktura utstedes av:

Validea AS c/o Checkin AS
Narviga 23
4633 Kristiansand

Org.nr: 997379152 MVA Foretaksregisteret
Kontonummer: 1506 10 06742

2. Kansellering og refusjon

2.1 Kansellering og refusjon

Arrangementets program kan bli endret uten varsel. Arrangør garanterer ikke deltagelse av noen foredragsholder eller utstiller. Arrangør kan utsette eller avlyse hele eller deler av arrangementet. Med den rådende koronasituasjonen forbeholder vi oss retten til å flytte arrangementet med inntil 6 måneder uten at det gir rett på refusjon. Dersom vi ikke kan avholde en fysisk konferanse vil vi tilby en digital løsning til de med billett. De som har kjøpt en billett for fysisk deltagelse vil få mulighet til å få refundert differansen over prisen for en digital billett. Det samme gjelder dersom arrangementet utsettes og en ikke har anledning til å delta på den nye datoen.

2.2 Kansellering foretatt av deltager

Hvis du er påmeldt arrangement og ikke har anledning til å delta, vennligst send avmelding til hei@forse.events. Full eller delvis refusjon vil kun bli gitt, dersom avmelding er gjort skriftlig til hei@forse.events, i henhold til følgende tidsplan:

- Avmelding mottatt 90 dager før arrangement eller tidligere vil få refundert 90% av deltageravgiften.

- Avmelding mottatt mellom 30 og 90 dager før arrangement vil få refundert 50% av deltageravgiften.

- Avmelding mottatt mindre enn 30 dager før arrangement og “no shows” vil ikke få noen refusjon av deltageravgift.

2.3 Booking av hotellrom

Deltaker gjør opp for overnatting direkte til hotell ved inn/utsjekk. Ved avmelding etter hotellets avbestillingsfrist eller no-show vil arrangør fakturere deltaker for ikke benyttet overnatting.

3. Bruk av foto, video og lyd tatt opp på arrangementet

Ved å delta på arrangementet godtar du at arrangør, eller andre på vegne av arrangør, kan benytte bilder, video og lyd tatt på arrangementet. Bruk inkluderer markedsføringsformål.

4. Oppdateringer og nyhetsbrev

Vi holder de som har kjøpt billett til en av konferansene våre oppdatert gjennom nyhetsbrev. Når du kjøper billett aksepterer du å bli satt på denne listen med e-post og navn. Dersom du ønsker å melde deg av nyhetsbrevene kan du når som helst gjøre det via avmeldingsknappen (unsubscribe) i bunnen på utsendelsene.

5. Hendelser utenfor arrangørs kontroll

Hendelser utenfor arrangørs kontroll – for eksempel, men ikke begrenset til, ekstreme værforhold, krigshandlinger, terror, transportstans (streik eller ulykker), myndighetspålagte restriksjoner inkludert reiseforbud, alvorlig sykdom eller pandemier/epidemier som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene for gjennomføring av konferansen gir arrangør rett til å kansellere arrangementet uten erstatningsansvar.

6. Kontaktinformasjon

Forse Konferansebyrå AS
Telefon : +907 48 440
E-post : hei@forse.events